Service när du behöver det - Dental - Veterinär - Vårdsektorn

Sortiment

Webshopen innehåller ordinarie lagerfört sortiment. Utöver dessa varor kan andra artiklar beställas mot en extra avgift, s.k. kundorder, kontakta kundtjänst. Du får då vänta lite extra på leverans och varorna kan inte returneras eftersom de är specialbeställda för din räkning.

Priser

Priser debiteras enligt DentalPoolen Sverige AB:s gällande prislistor vid beställningstillfället exkl. moms och frakt. Vi reserverar oss för ändringar som förorsakats av valutaförändringar, höjda leverantörspriser eller av andra skäl utanför vår kontroll. Vid beställning av förbrukningsvaror, reservdelar och utrustningsartiklar till ett värde understigande 300 kr debiteras en småorderavgift om 50 kr.

Betalningsvillkor

15 dagar netto från fakturadatum eller enligt särskild överenskommelse. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1,25 % per påbörjad månad.

Ersättningskrav

Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa försäljningsvillkor skall avgöras enligt svensk lag i allmän domstol i Sverige.

Vi reserverar oss för eventuella text- och bildfel.

Enligt lagen om upphovsrätt är det inte tillåtet att helt eller delvis mångfaldiga webshopens texter, bilder, tabeller och illustrationer.

Montering, demontering av fast utrustning och ev. tillbehör

Om ej annat överenskommits betalas ovan av köparen.

Miljöavgift

DentalPoolen Sverige AB åtar sig att forsla bort kundens tidigare fasta utrustning i samband med köp av från företaget ny fast utrustning. Hanteringskostnaden betalas av köparen.

Stäng meny
×
×

Kundvagn